Bo luu dien ups hay có tên gọi tắt là UPS – được viết tắt của của tiếng Anh: Uninterruptible Power Supplier. Cái tên của nó dường nào nói lên được tính năng, nó được hiểu như là hệ thống nguồn cung cấp liên tục hay đơn giản hơn là bộ lưu trữ điện ngừa nhằm làm tăng khả năng cung cấp điện cho hệ thống.

Vào cuối thế kỷ 20, độ tin tức cung cấp điện của các nước công nghiệp phát triển vào khoảng 99.9%, tương ứng khoảng thời gian mất điện trong một năm là 8 giờ mà phổ thông dưới dạng mất điện trong một đôi phút. Điều này không thành vấn đề đối với hệ thống chiếu sáng hoặc hệ thống điện cơ, tức với kỹ thuật na ná (analog), chất lượng điện chỉ bao gồm hai chỉ tiêu quan trọng nhất là điện áp và tần số.

Nhưng đối với hệ thống kỹ thuật số (Digital) vấn đề không đơn giản như vậy. Đặc biệt với các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin được áp dụng từ công nghệ kỹ thuật số luôn được xem là bước đệm quan yếu trong việc làm gia tăng sản phẩm, giảm thiểu uổng sinh sản và tạo sự ổn định vững bền cho tầng lớp.

Độ tin cậy cung cấp điện của các hệ thống có máy tính cần phải tăng lên rất nhiều, vì mất điện dù chỉ trong một đôi mili giây sẽ có nguy cơ mất hết thông báo hoặc làm rối loạn quá trình bàn luận dữ liệu máy tính và các yêu cầu hệ thống kỹ thuật số phải phát động lại. Chính những đề nghị trên mà thiết bị [replacer_a] được hình thành.

Chủng loại của hệ thống
Khi phân biệt về cấu tạo, [replacer_a] đại thể được chia làm hai loại là dạng tịnh chỉ và dạng động lực. Tạo ra nguồn điện bằng động cơ, mô tơ, máy phát điện, bánh đà, được tập trung là dạng động lực. Có thể chia làm dạng trên tuyến và dạng cách tuyến, dạng trên tuyến là tuốt tuột hoặc một phần thiết bị của UPS được đặt ở khoảng giữa của dòng điện và chịu tải, có tác dụng cách ly. Dạng cách tuyến ở dạng máy nóng chờ sử dụng, chỉ cung cấp điện khi nguồn điện bị ngắt, nên không có khả năng cách ly dòng điện có chất lượng xấu do sự quấy phá, áp cao, áp thấp, biến đổi trong hệ thống cung cấp điện, trừ khi khả năng tài chánh eo hẹp, đừng sử dụng loại này, nên không giới thiệu trong bài văn này.

>>>xem thêm: luu dien UPS