phamthuan

Lĩnh vực kinh doanh :
– Điêu khắc đá các sản phẩm tâm linh : Lăng mộ đá, mộ đá, cuốn thư đá, đỉnh hương đá, lư hương đá, đồ thờ đá

– Điêu khắc đá mỹ nghệ như tranh đá, phù điêu tượng đá

– Điêu khắc tượng đá: tượng nghệ thuật, tượng phật, sư tử đá, nghê đá

– Đá xây dựng như: Cột đá, chân tảng đá kê cột, đá xây dựng nhà cổ,nhà gỗ,cột đá làm nhà gỗ, lan can đá, đá lát ,
Website
https://maumodadep.com/
Địa chỉ
Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình
Occupation
Chế tác đá mỹ nghệ

Chữ ký

Các danh hiệu

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên