Bạn cần cài đặt những gì khi đăng ký Office 365?

Bạn không cần cài đặt bất kỳ thứ gì để sử dụng Office 365.

Để giúp bạn dễ dàng kết nối phiên bản trên máy tính mới nhất của Office, Office 2013, Office 2010 hoặc Office 2007 với Office 365, Microsoft cung cấp cho khách hàng Office 365 một bản phần mềm có thể cài đặt—được gọi là "Office Desktop Setup"—miễn phí.

Office Desktop Setup cung cấp nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Tự động phát hiện các cập nhật cần thiết.
  • Cài đặt cập nhật và cấu phần khi phê duyệt hoặc từ dòng lệnh.
  • Tự động cấu hình Outlook và Microsoft Skype for Business để sử dụng với Microsoft Office 365.
  • Dỡ cài đặt chính nó khỏi máy tính khách sau khi chạy.
Bạn có thể tìm và cài đặt Office Desktop Setup trong trung tâm quản trị Office 365.
Nếu gói của bạn có thuê bao Office, bạn cũng có thể cài đặt trực tiếp từ trung tâm quản trị Office 365.
Xem thêm thông tin tại giá office 365 bản quyền hoặc mua office 365 bản quyền.
 
Bên trên