Remove quyền mod đối với mod maixa789

HelloMoto

Administrator
Chào anh em Khu Chợ Trời

Hôm nay BQT Diễn đàn quyết định Remove quyền mod đối với mod maixa789 vì anh ấy không có thời gian online cùng mọi người thường xuyên.

Mong maixa789 khi bớt công việc sẽ trở lại với anh em và gắn bó cùng Khu Cho troi

:01:


TM BQT

Phạm Tâm
 
Bên trên