Trại Dê giống Boer - Saanen, Kiên lương - Kiên Giang.

vinhhung912

New member
Trại Dê giống Boer - Saanen, Kiên lương - Kiên Giang.
Cung cấp Dê giống chuyên thịt Boer ( giống lớn con của Mỹ )
Saanen dòng dê chuyên sữa ( giống Pháp )
Dòng Dê lai từ dòng dê Boer với Bách Thảo còn gọi là Boer lai.
Địa chỉ: Kiên Lương – Kiên Giang
Tel: 01246469652

 
Bên trên